Lär känna Louise Johansson på My Period Is Awesome

Stigma, tabu och problem kring menscykeln existerar i hela världen, något som organisationen My Period Is Awesome jobbar aktivt med att förändra. Liv Livmoder har fått en pratstund med Louise Johansson som jobbar som programansvarig på My Period Is Awesome.

Hej Louise! Hur länge har du jobbat för My Period Is Awesome (MPIA)?

Hej! Jag började involvera mig i MPIA under tiden jag skrev min masteruppsats i Global Hälsa. Då gjorde jag en studie med organisationens partnerorganisation i Namibia under 2018-2019. Sedan dess har jag jobbat för MPIA.

Vad är My Period Is Awesome? 

My Period Is Awesome är en innovativ och dynamisk projektplattform som engagerar småskaliga och ungdomsledda organisationer som arbetar inom området sexuell och reproduktiv hälsa, med särskilt fokus på menstruation. Vårt nätverk av samarbetsorganisationer sträcker sig över regioner som Rwanda, Sydsudan och Uganda, och vi har också genomfört projekt i Namibia, Sydafrika och Sverige. Våra partners består av unga aktivister som driver förändring på lokal nivå, de representerar ofta marginaliserade samhällen och är experter på sina lokala förutsättningar. 

My Period Is Awesome har som huvudsakligt syfte att aktivt bekämpa den sociala stigmatiseringen kring menstruation. Vi arbetar med att kommunicera om menstruation och övergripande sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter på ett positivt och icke-stigmatiserande sätt. Genom att förändra och utmana fördomar och negativa attityder strävar vi efter att skapa en öppen och inkluderande dialog kring dessa ämnen. Vi värdesätter kreativitet och kultur för att driva social förändring, därav är våra partners och deras målgrupper även personer som är intresserade av kreativitet, kultur och media. MPIA är baserat i Sverige, men fungerar som en dynamisk plattform som inkluderar individer och organisationer från olika geografiska platser som delar plattformens vision om en värld där människors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter respekteras. 

My Period Is Awesome
Sharon Mbabazi och Amina Umuhuza, Dukataze, Rwanda

Vad är det för ett spännande fotoprojekt ni gör nu?

Vi genomför just nu ett samarbetsprojekt med vår partnerorganisation i Rwanda med stöd från Svenska Institutet. Projektet går under namnet ”My Period Is ART(some),” och innefattar ett kreativt fotoprojekt.

Projektets bakgrund grundas i observationer av hur många ideella organisationer gestaltar och kommunicerar kring menstruation, särskilt i biståndsprojekt. Många gånger tenderar organisationer att reproducera förenklade stereotyper om människor i andra kontexter och länder. När förenklade berättelser om personer med mens sprids, förlorar vi ofta den mångfacetterade verklighet som omger ämnet. Det vanligaste förekommande narrativet vi ser är historien om en ung tjej som saknar tillgång till kommersiella mensskydd (bindor, tamponger, menskoppar) och därmed hindras från att gå i skolan.

My Period Is Awesome
Foton från My Period Is ARTsome

Vi ville tillsammans med vår partnerorganisation utmana detta narrativ, och visa på andra sätt att berätta om vardagen med mens. Genom vårt samarbete med organisationen Dukataze i Rwanda insåg vi att det finns en mängd olika berättelser som måste inkluderas i kommunikationen om menstruation. Historier som visar på både likheter och olikheter mellan olika människor, samhällen och länder. Stigma, tabu och problem kring menscykeln existerar i hela världen, och vi i Sverige är inte skonade från det. 

Tillsammans har vi identifierat åtta teman (skola, familj, vänner/relationer, kommunaltrafik, urban/rural, fritid, sport, affär) och samlat in berättelser relaterade till mens inom dessa teman. Dessa berättelser har vi sedan konstnärligt gestaltat genom fotografier, som nu kommer att presenteras på utställningar i Stockholm och Kigali. I Stockholm går fotona att se i fönstren på Folkskolegatan 32, som är där My Period Is Awesome finns i Sverige. Vi publicerar dem också på våra sociala medier.

My Period Is Awesome
Marvel De Brave, Ubuntu Wellbeing Foundation, Uganda

Vad mer gör My Period Is Awesome?

Vi driver flera SRHR och mensrelaterade projekt tillsammans med våra partnerorganisationer. Vi har under de senaste åren etablerat Menstruation Stations i Juba, Kigali och Kampala med stöd från Forum CIV och Postkodstiftelsen. Vi är aktiva inom de flesta sociala medier och delar mycket information om menscykeln, period positivity samt om våra samarbetsprojekt. 

Vad driver dig att jobba med mensfrågor?

När jag lärde mig mer och mer om mens, samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter generellt, kunde jag identifiera hur stigma påverkat mitt liv. Som många andra har jag haft bristande utbildning inom mens och sexuell hälsa, och samhällets tystnadskultur har påverkat mig på många olika plan. Jag har till exempel brottats med en odiagnostiserad åkomma med min mensyckel sedan jag var tolv, som har hindrat mig genom min skolgång samt i min fritid när jag har sportat. Utöver mina personliga drivkrafter har jag haft äran att få resa mycket inom jobbet, och få ta del av människors historier och vardagar med mens i olika delar av världen. Ju mer historier jag har fått ta del av, desto mer har jag insett att vi delar liknande utmaningar världen över. Människors historier, som utgör en global struktur kring hur det är att ha en menscykel, är något som motiverar mig att fortsätta driva förändring inom denna fråga. 

 

Läs mer om My Period Is Awesome här!